Sử dụng gmail doanh nghiệp creativevietnam có khắc phục được vấn đề bảo mật không ạ?

Tôi có thể cấp đặc quyền của quản trị viên cho người dùng khác trên gmail doanh nghiệp Creativevietnam không?

Có. Bạn có thể cấp cho người dùng đặc quyền của quản trị viên gmail doanh nghiệp Creativevietnam bằng cách gán cho họ một trong những vai creativevietnam trò quản trị viên có sẵn tren gmail tên miền Creativevietnam.


https://www.google.com/maps/place/B%C3%A1n+Gmail+T%C3%AAn+Mi%E1%BB%81n+CreativeVietnam/@21.0149444,105.8254782,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x482625846d008ed6!8m2!3d21.0149444!4d105.8276669?hl=vi
#gmailtenmiencreativeietnam #gmaildoanhnghiepcreativevietnam #creativevientam #tenmien@creativevietnam @gmailtenmiencreativevietnam @gmaildoanhnghiepcreativevientam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Sử dụng gmail doanh nghiệp creativevietnam có khắc phục được vấn đề bảo mật không ạ?”

Leave a Reply

Gravatar